Algemene Voorwaarden

Al onze verrichtingen geschieden op basis van de Algemene Expeditie Voorwaarden 2005, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 Juni 2005 onder N° 05090237. Behoudens protest worden zij verondersteld stilzwijgend aanvaard te zijn.

http://lamberigts.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemeen-Belgische-Expedite-Voorwaarden-NEDERLANDS.pdf