Accijnsgoederen

Via onze borgstellingen zijn we gemachtigd om douaneformaliteiten te vervullen voor sommige accijnsgoederen.

We moeten uitzonderingen maken voor tabak en sterke dranken.