Agentennetwerk

Als “transportarchitecten”, is het onze taak om elk stukje van de puzzel op zijn juiste plaats te leggen.

M. Lamberigts & A. Van Daelen NV doet sinds tientallen jaren beroep op een wereldwijd netwerk van onafhankelijke, neutrale en professionele agenten welke dezelfde passies, kennis en deontologische waarden met ons delen.

Mede dankzij hen, kunnen we – ongeacht het type van opdracht –   u een “high end” kwaliteit garanderen.

Inderdaad, zelfs  indien uw verkoopscondities DAP of  DDP zouden zijn kunnen we u perfect assisteren dankzij onze partnership met THLG (The Heavy Lift Group).

THLG is een zeer gerespecteerde , internationale groep van onafhankelijke maritieme ondernemingen en dewelke voornamelijk zijn gespecialiseerd in zware, ondeelbare stukken, douaneformaliteiten , ship’s agency , chartering , land transport en alle mogelijke goederenbehandelingen.

Deel mogen uitmaken van deze organisatie is geen sinecure en we zijn daarom ook onverdeeld fier op ons lidmaatschap.